Het laten volstromen van een noodoverloopgebied bij Bredevoort in de Achterhoek is zeer waarschijnlijk niet nodig.

Het heeft woensdagmiddag niet meer hard geregend in het stroomgebied van de Boven-Slinge, zodat het waterpeil stabiel is gebleven.

Waterschap Rijn en IJssel trof woensdagmorgen voorbereidingen om te voorkomen dat de gemeente Aalten natte voeten zou krijgen, als het opnieuw hard zou gaan regenen. De Boven-Slinge stond woensdagmorgen boordevol na 2 dagen met extreem veel regen.

Als er nog veel meer regen valt, laat het schap de rivier 'overstromen' in een zogenoemd retentiebekken. Als die voorzorg niet zou worden genomen, krijgt Aalten te maken met wateroverlast. Maar woensdag aan het eind van de middag verwachtte het schap dat er geen maatregelen nodig zijn.

Waarschuwing

Eigenaren van weilanden in het overloopgebied zijn woensdagmorgen door het schap gewaarschuwd. Een schapenboer heeft zijn dieren van het land gehaald. Als het gebied onder water gezet moet worden, krijgen de boeren een schadevergoeding.

Het noodoverloopgebied bij de Slingeplas is voor zover het schap weet, nog nooit eerder in de zomer gebruikt. De afgelopen 2 dagen is er echter in de Achterhoek meer regen gevallen dan gewoonlijk in een hele maand.