De stichting Red onze Polders gaat bij de politie aangifte doen van een dreigend milieudelict in de Hedwigepolder in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

Volgens de actiegroep raakt het gebied vervuild met giftig slib als de polder onder water wordt gezet.

Red onze Polders heeft in Hulst medewerkers van de provincie Zeeland geïnformeerd over het voornemen aangifte te doen. In Hulst is dinsdagmiddag om 16.00 uur een inloopbijeenkomst over het rijksinpassingsplan voor de Hedwigepolder begonnen.

De actievoerders stellen dat door het ontpolderen het slib in het gebied wordt vervuild met giftige stoffen die DNA beschadigende eigenschappen hebben en/of kankerverwekkend zijn.

"Onze zorgen komen niet zomaar uit de lucht vallen", laat woordvoerder Leendert van Melle van de stichting Red onze Polders weten. "Wij baseren ons op informatie uit de milieueffectrapportage die verplicht is voor het rijksinpassingsplan voor de Hedwigepolder."

Red onze Polders adviseert ook Vlamingen die in de aangrenzende Prosperpolder of in de buurt daarvan wonen aangifte te doen. "We hebben gemerkt dat daar ook vraagtekens bij het ontpolderen wordt gezet. Zeker in en rond het plaatsje Doel is veel weerstand", zegt Van Melle.

Reacties

Medewerkers van de provincie lieten in een reactie weten dat het risico op vervuiling met giftig slib door ontpoldering in 2010 ook al aan de orde is geweest .

"Toen is geconstateerd dat de kwaliteit van de Westerschelde in de loop der jaren is verbeterd", aldus een medewerker van de provincie. "De waarden van vervuiling in PCB's en andere stoffen zijn niet van dien aard dat ze een gevaar zijn voor mens, plant en dier."

De Vogelbescherming Nederland maakt zich nog geen grote zorgen. "Vooralsnog laten wij de voordelen van ontpoldering veel zwaarder wegen", aldus een woordvoerder van de organisatie.

Door ontpoldering komt er meer voedsel voor de enorme aantallen vogels die er broeden of voedsel zoeken tijdens de trekperiode.

Besluit

In december nam het kabinet het besluit de Hedwigepolder onder water te zetten, na jarenlang gesteggel over het ontpolderen. Het ontwerprijksinpassingsplan daarvoor ligt tot eind september ter inzage.

Tot die tijd kan ook een zienswijze voor het plan worden ingediend. Het dossier telt circa 4000 pagina’s. Volgens Red onze Polders in de tijd om het dossier te kunnen bestuderen erg kort. De stichting vraagt daarom of het plan langer ter inzage kan liggen.