Voor het eerst sinds 2007 is het aantal zelfmoorden in Amsterdam gedaald. Vorig jaar maakten 93 Amsterdammers een eind aan hun leven. 

In 2011 waren dat er 106. De GGD in de hoofdstad noemt de trendbreuk ''opmerkelijk'' omdat het aantal zelfmoorden in Nederland en andere Europese landen stijgt sinds 2007. Dat houdt mogelijk verband met de economische recessie.

De GGD is in 2011 begonnen met het project Suïcidepreventie, maar de instantie durft nog niet te concluderen dat de daling hiermee te maken heeft.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Yarno Ritzen

Als onderdeel van dit project krijgen professionals en vrijwilligers een training om suïcidaal gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken. Ruim 600 buurtregisseurs, maatschappelijk werkers, schoolartsen en -verpleegkundigen, schuldhulpverleners en anderen hebben de training gevolgd.

Ook is er meer nazorg voor mensen die een zelfmoordpoging hebben ondernomen en krijgen nabestaanden meer opvang en ondersteuning.

Nabestaanden van mensen die een zelfmoord hebben gepleegd, hebben een verhoogd risico zichzelf te doden. De GGD probeert voorts de toegang tot dodelijke middelen te beperken, door bijvoorbeeld risicovolle locaties in beeld te brengen.

In 2012 zijn in Nederland 1.753 mensen overleden door zelfdoding, een stijging van 7 procent.