De hoofdverdachte in de zaak rond de miljoenenfraude bij het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB), Clemens K., wil een heel nieuw proces.

De eerdere veroordeling door de rechtbank tot 5 jaar cel moet van tafel, vindt hij, omdat hij nooit de kans heeft gehad zich naar behoren te verdedigen.

De 44-jarige K. verscheen maandag in hoger beroep voor het gerechtshof in Amsterdam.

Hij heeft een deel van de feiten inmiddels bekend, maar de zaak ligt veel genuanceerder dan de rechtbank destijds heeft aangenomen, meent hij.

Sleutelpositie

K. verduisterde in 2009 in recordtempo 16 miljoen euro van het fonds. Hij zat op een fnanciële sleutelpositie op het kantoor van het fonds. Ook bij de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) sloeg K. toe: daar verdween ruim 3 ton.

In maart 2009, toen de zaak aan het licht zou komen, vertrok K. met zijn twee zonen naar Thailand, waar hij tot eind van dit jaar verbleef. Volgens zijn advocaat Khalid Kasem is K. op de vlucht geslagen voor criminelen; zij zouden hem tot de megafraude hebben aangezet.

Vermoedens

De rechtbank veroordeelde K. zonder hem ooit gehoord of gezien te hebben. K. liet zich destijds ook niet vertegenwoordigen door een advocaat. Kasem meent dat het vonnis vrijwel geheel is gebaseerd op vermoedens.

K. zei maandag dat hij niet wist dat de fraude zo snel een justitieel vervolg zou krijgen en dat hij via een Nederlands tv-programma heeft vernomen dat hij was veroordeeld.

Of hij naar Nederland zou zijn gekomen als hij wel van de zaak op de hoogte was geweest, is niet helemaal duidelijk: K. wilde wel meewerken aan het onderzoek, maar de zorg voor zijn zonen had de hoogste prioriteit.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie wil dat de zaak nu gewoon door het hof wordt afgedaan. K. krijgt alle gelegenheid om zijn lezing van de feiten over het voetlicht te brengen, betoogde advocaat-generaal Frits Posthumus.

Inmiddels is het onderzoek nog in volle gang, ook naar andere betrokkenen.

Het hof beslist op 24 september over de kwestie. Ook bepaalt het die dag of K. zijn proces op vrije voeten mag afwachten, zoals advocaat Kasem heeft verzocht.