De uitstoot van broeikasgassen is volgens het CBS vorig jaar met 1 procent verminderd ten opzichte van 2011.

De winterkou in 2012 leidde weliswaar tot meer verstookt aardgas, maar in het wegverkeer en in de energiesector werden minder gassen geproduceerd die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Volgens het CBS is de daling mede toe te schrijven aan de economische crisis. Verder werd vorig jaar minder elektriciteit geproduceerd. Veel goedkope stroom wordt uit Duitsland geïmporteerd.

De chemische industrie profiteerde volgens het CBS in 2012 wel. Vooral de groeiende vraag van buiten Europa zorgde voor een opleving van de industrie. Dit zorgde ook voor een grotere uitstoot aan broeikasgassen. De toename werd wel volledig geneutraliseerd door andere bedrijfstakken die een lagere uitstoot registreerden. 

In 2012 werd 193 miljard aan CO2-equivalenten de lucht ingeblazen. Vooral de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas koolstofdioxide nam iets af.

Kyoto

Nederland heeft zijn verplichting gehaald om de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 6 procent te verminderen. In de periode 2008-2012 is gemiddeld 6,4 procent minder de lucht ingeblazen, meldt het CBS.

Op basis van de vereffening van emissierechten zegt het Planbureau voor de Leefomgeving dat daarmee de verplichtingen in het Kyotoprotocol zijn nagekomen. Ook de Nederlandse Emissieautoriteit komt tot die conclusie.

Nederland mocht tussen 2008 en 2012 maximaal 1.001 miljoen ton aan koolstofdioxide, lachgas, methaan en fluorhoudende gassen de lucht inblazen. Door de internationale handel in emissierechten komt de totale verontreiniging voor Nederland uit op 999 miljoen ton.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen