Een ouderpaar heeft de Raad voor de Kinderbescherming vorige maand aansprakelijk gesteld voor een bedrag van zeven miljoen euro.

Reden is de onterechte bemoeienis met het gezin. Het gezin wil anoniem blijven, meldt zondag uitgeverij CAAG, die een boek met het relaas van de ouders publiceerde.

Via een spoedmachtiging werden in 2007 drie kinderen uit het gezin geplaatst op basis van volgens de ouders onjuiste informatie.

Daarop volgde een juridische strijd om de uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling te beëindigen. De Raad voor de Kinderbescherming heeft daarbij geprobeerd de ouders uit de ouderlijke macht te zetten.

Probleemgezin

De kinderen waren negen maanden uit huis en stonden twee jaar onder toezicht. De kinderrechter heeft dat uiteindelijk beëindigd op verzoek van de ouders. Het gezin stond te boek als probleemgezin. De ouders hebben zes jaar geprocedeerd om van dat stempel af te komen.

De Nationale Ombudsman is volgens de uitgeverij tot de conclusie gekomen dat de Raad voor de Kinderbescherming onzorgvuldig heeft gehandeld en vooringenomen is geweest.

De raad zou inmiddels hebben erkend fout te hebben gehandeld en excuses hebben aangeboden. In het boek, getiteld De Samenzwering, wordt de uithuisplaatsing en de strijd van de ouders beschreven.