De Drentse zorginstelling Interzorg komt zes maanden onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

De eisen die gelden voor hygiëne en infectiepreventie worden onvoldoende nageleefd, blijkt uit een brief van Interzorg aan de werknemers die RTV Drenthe online heeft gezet.

Bij Interzorg werken zo'n veertienhonderd mensen, die zorg bieden aan ongeveer achthonderd cliënten in negen verpleeg- en verzorgingshuizen.

De inspectie stelde eind augustus vast dat de zorg niet op orde is. De directie erkent in de brief dat 'een extra kwaliteitsslag' moet worden gemaakt. Het verscherpte toezicht wordt maandag van kracht.