Tegenstanders van de ontpoldering van de Hedwigepolder in Oost-Zeeuws-Vlaanderen geven de strijd niet op. 

Het comité Red onze Polders gaat dinsdag op de Markt in Hulst het rijksinpassingsplan voor het onder water zetten van de polder op symbolische wijze verbranden.

Dat gebeurt om 16.00 uur. Op dat tijdstip begint op het stadhuis van de gemeente Hulst, waarvan de Hedwigepolder deel uitmaakt, een inloopbijeenkomst. Daar worden de plannen en de procedures voor het ontpolderen toegelicht.

''De afgelopen weken hebben we van honderden mensen te horen gekregen dat ze ons steunen", zegt woordvoerster Magda de Feijter van Red onze Polders.''We reken dus op een grote opkomst.''

Ontpolderen

De actievoerders hebben opgeroepen met tractoren naar Hulst te rijden en spandoeken te plaatsen met daarop de tekst 'geen gif in de Hedwige door ontpolderen'. 

Het actiecomité vreest dat de Hedwigepolder vol komt te liggen met vervuild slib als het eenmaal onder water is gezet. Verder vindt Red onze Polders dat er al genoeg landbouwgrond verloren is gegaan.

''De SGP noemde onlangs nog een ander belangrijk argument tegen ontpoldering'', zegt De Feijter. ''Uit onderzoek is gebleken dat als de polder onder water staat, deze weer snel zal dichtslibben.''

Onder water

In december nam het kabinet het besluit de Hedwigepolder onder water te zetten, na jarenlang gesteggel over het ontpolderen. Het ontwerprijksinpassingsplan daarvoor ligt tot eind september ter inzage.

Vogelbescherming Nederland stelt dat met het rijksinpassingsplan het broodnodige natuurherstel voor de Scheldedelta een stap dichterbij is gekomen. Ze meldt op haar website dat de Westerschelde van groot belang is voor honderdduizenden vogels.

Door verdiepingen van de vaargeul en talloze inpolderingen is de kwaliteit van het gebied echter ernstig in kwaliteit achteruitgegaan. ''Er is steeds minder voedsel voor de enorme aantallen vogels die er broeden of voedsel zoeken tijdens de trekperiode. Voor natuurherstel is het noodzakelijk dat er snel meer ruimte komt’’, aldus de Vogelbescherming.