Schoolbesturen, ouderverenigingen en schoolleiders verzetten zich tegen de invoering van een verplichte tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs. 

Dertien organisaties, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs en Ouders en COO, roepen de Tweede Kamer zaterdag in een brief op niet in te stemmen met de toets.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil alle scholieren op vmbo, havo en vwo halverwege hun schoolloopbaan een toets laten doen waaruit moet blijken of de scholier op koers ligt voor het examen. Schoolbesturen, schoolleiders en ouders vrezen dat scholen zich daardoor alleen gaan richten op die toets.