De bewoners van twee woonwagens op het kamp in Waalre moeten binnen vier weken de grote loodsen op hun terrein hebben gesloopt. 

Als dat niet is gebeurd, gaat de gemeente slopen op hun kosten. De gemeente heeft dat vorige week in een brief aan de bewoners laten weten. Een gemeentewoordvoerster heeft dat woensdag desgevraagd bevestigd.

Het is de eerste keer dat er officieel een ultimatum wordt gesteld. Het ultimatum loopt af op 18 september.

De bewoners kunnen nog bezwaar maken en een kort geding beginnen en zullen dat ook doen, kondigde hun advocaat Peter van de Laar woensdag aan.

Nieuw bestemmingsplan

De gemeente wil dat in totaal 16 grote loodsen op het kamp met een totale waarde van zo'n 2 miljoen euro verdwijnen omdat ze in strijd zijn met het nieuwe bestemmingsplan.

De gemeente zegt dat het gaat om een groot project dat gefaseerd wordt uitgevoerd. De woordvoerster zegt dat de twee eerste adressen als voorbeeld dienen en dat een uitspraak van de rechter duidelijkheid kan bieden voor de andere.

Boos

De bewoners zijn boos over het veranderde bestemmingsplan en de aangekondigde sloop. Ze zeggen dat de gemeente afspraken en beloften uit het verleden breekt.

Er bestaan vermoedens dat het conflict met de woonwagenbewoners vorig jaar reden was voor de aanslag op het gemeentehuis van Waalre, maar bewijs daarvoor is er niet.