Ban Ki-moon heeft woensdag tijdens de viering van het 100-jarige bestaan van het Vredespaleis, het belang van het hof in de internationale geschiedenis van het recht onderstreept. 

In 1899 kwamen de grondleggers van het Vredespaleis bijeen, zo stelde de VN-secretaris-generaal, om een vicieuze cirkel van bloedvergieten te doorbreken. Zij keken naar het recht als de weg om vrede in de wereld te bereiken.

Het Vredespaleis was in 1913 klaar om het Permanente Hof van Arbitrage (PCA) te huisvesten. Het PCA en het Internationaal Gerechtshof, dat ook in het Vredespaleis gevestigd is, beslechten juridische geschillen tussen staten.

Met het Joegoslavië-Tribunaal kwam ook het eerste van een reeks internationale hoven naar Den Haag waar oorlogsmisdadigers worden berecht. Mensen die gruweldaden overwegen, denken nu wel twee keer na, aldus Ban, want hen hangt een dreiging boven het hof: ''Je zult eindigen in Den Haag.''

Srebrenica

Ban herinnerde onder meer aan de slachtoffers van de genocide van Srebrenica. De Zuid-Koreaan haalde de Britse popmusicus John Lennon aan met diens legendarische woorden: ''Give peace a chance.'' 

Premier Mark Rutte herinnerde aan Hugo Grotius (1583-1645), de Nederlandse jurist die de grondlegger was van het moderne volkenrecht. Zo ontstond een traditie waarin Nederland eeuwenlang hechtte aan ''stabiele internationale juridische orde''. Zeker als handelsnatie is Nederland ervan doordrongen dat investeerders de veiligheid nodig hebben die internationale rechtszekerheid met zich mee brengt.

Er is veel veranderd in de 100 jaar sinds de opening van het Vredespaleis. Ooit kon men zich niet voorstellen dat bij internationale hoven verdachten van misdaden tegen de mensheid zouden worden berecht. ''Nu is dat heel normaal'', aldus Rutte.