Falende onderwijsbestuurders mogen niet meer de kans krijgen om snel en eenvoudig weer een nieuwe school te beginnen.

Deze 'draaideurconstructie’ is nu wel mogelijk, daarom pleit de Onderwijsraad ervoor om de wet aan te passen zodat er obstakels komen voor deze bestuurders.

Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan de gemeente Amsterdam. De gemeente had hierom gevraagd naar aanleiding van een aanvraag van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) voor het beginnen van een school.

De gemeente is daar niet enthousiast over. De nieuwe school zou een verkapte doorstart zijn van het Islamitisch College Amsterdam (ICA). Die school moest in juli 2011 de deuren sluiten, onder meer omdat het onderwijs onder de maat was en er te weinig leerlingen waren.

Aanpassing wet

"Dit advies laat zien dat het goed is om vooraf eisen aan scholen te stellen, maar dan moet de wet wel worden aangepast. Daar ga ik in Den Haag voor pleiten", aldus wethouder Pieter Hilhorst (Onderwijs). Hij vervolgt: "Ik ben niet tegen islamitisch onderwijs. Ik ben tegen slecht islamitisch onderwijs."

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) kan zich naar eigen zeggen goed vinden in de ''hartenkreet’’ van de gemeente Amsterdam. "Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Zij mogen niet de dupe worden van slecht presterende schooldirecteuren en docenten."

"Het is natuurlijk heel wrang als bestuurders die er in het verleden ontegenzeggelijk een potje van hebben gemaakt zo maar een nieuwe school kunnen starten."

Extra eisen

De gemeente Amsterdam had de aanvraag van de SIO voor het beginnen van een nieuwe school willen voorkomen met extra eisen op het gebied van onder meer kwaliteit en bestuursstructuur. Maar volgens de Onderwijsraad ontbreken de wettelijke kaders daarvoor nu nog.

De Onderwijsraad pleit daarom voor het scheppen van de wettelijke mogelijkheid om nadere voorwaarden te stellen aan de kwaliteit en het bestuur van een op te richten school. Staatssecretaris Dekker gaat de Onderwijsraad vragen hoe dit het beste zou kunnen worden bewerkstelligd.

PvdA

In een reactie laat PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis weten dat hij dit najaar een initiatiefwetsvoorstel wil indienen om falende onderwijsbestuurders de pas af te snijden.

Mohandis wijst erop dat scholen soms gesloten moeten worden wegens langdurig tekortschietende onderwijskwaliteit. Hij wil daar paal en perk aan stellen.