De waterstand in de grote rivieren zakt door het aanhoudende neerslagtekort in deze zomer. 

Zaterdag is de Prins Bernhardsluis in de Waal bij Tiel geopend, omdat er nauwelijks nog hoogteverschil was tussen de rivier en het Amsterdam-Rijnkanaal.

In de IJssel bij Eefde wordt de voorsluis in werking gezet wegens de lage stand van de rivier.

Dat heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) maandag laten weten. Volgens de LCW is de afvoer in de grote rivieren weliswaar lager dan normaal, maar nog voldoende om aan de watervraag te kunnen voldoen. Sproeiverboden en inspecties van veendijken blijven de komende weken gehandhaafd.

Blauwalg

Het heeft in de afgelopen week wel geregend, maar lang niet overal. Daardoor is ook de grondwaterstand nog steeds lager dan normaal. Behalve in het westen van het land laten waterschappen her en der extra water in om de stand in regionale waterlopen op peil te houden. Het neerslagtekort zal nog wat verder toenemen, verwacht de LCW.

De watertemperatuur is iets gezakt, maar het aantal gevallen van blauwalg is toegenomen. Ook wordt botulisme gemeld. De waterbeheerders blijven de kwaliteit van zwemwater in de gaten houden. Al ingestelde zwemverboden blijven van kracht.