Een van de twee bestuursleden van de zorginstelling Novo stapt op. Dat heeft de raad van toezicht woensdag bekendgemaakt. 

De familieraad van NOVO zegde vorige week het vertrouwen op in de raad van bestuur van de instelling.

De familieleden geloofden niet langer dat de zorg onder de huidige leiding veilig genoeg was. Jaap van der Pol stapt nu op. De voorzitter, Wiecher Hadderingh, blijft wel aan.

In 'onderling overleg' is besloten dat Van der Pol moet vertrekken, meldt de raad van toezicht. Het draagvlak van de bestuurder zowel binnen als buiten de organisatie zou te klein zijn geworden. Van der Pol vertrekt op 1 september. Binnen twee weken moet een interim-bestuurder worden gevonden. De raad hoopt daarmee het vertrouwen van de familieraad terug te winnen.

IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) oordeelde dat de dood van de vrouw kon plaatsvinden vanwege structurele tekortkomingen in de zorg. Zo was onder meer de kwaliteit van het personeel niet afgestemd op de doelgroep.

Het behandelcentrum in Onnen is inmiddels gesloten. De IGZ wilde de locatie onder verscherpt toezicht plaatsen, omdat de veiligheid van de zorg er niet voldoende kon worden gegarandeerd.