Het aantal excessen op de Nederlandse voetbalvelden is het afgelopen seizoen met 15 procent gedaald ten opzichte van het seizoen daarvoor.

Dat maakt de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) dinsdag bekend. De afname van het aantal geweldincidenten bij het voetbal is al langer zichtbaar, aldus de bond.

"Dat het totaal aantal excessen afneemt, sterkt ons in de gedachte dat onze nieuwe aanpak effect heeft", zegt directeur amateurvoetbal KNVB Anton Binnenmars.

"De cijfers laten ook zien dat we steeds gerichter straffen en daardoor echt diegenen die het verpesten, aanpakken. We komen dus dichterbij de dader. Dat neemt niet weg dat we blijven ingrijpen bij collectief wangedrag. Zo zijn er het afgelopen seizoen twee verenigingen in hun geheel uit de competitie genomen."

In seizoen 2012/2013 werden er in totaal 412 excessen waargenomen. Deze excessen vonden plaats in 274 van de in totaal 752.395 wedstrijden.

Bekijk een interview met Binnenmars:

Uit de competitie

De KNVB hanteert sinds seizoen 2011/2012 een nieuwe aanpak om excessen op en rond het voetbalveld tegen te gaan. Zo worden teams die zich schuldig maken aan een vechtpartij sneller uit de competitie gehaald.

Het aantal schorsingen van 2 jaar of langer daalde van 200 in 2011/2012 naar 95 in 2012/2013. Ook daalde het aantal ontzettingen uit het lidmaatschap van de KNVB van 74 naar 47.

Hulplijn

De door de KNVB ingestelde hulplijn noodgevallen is sinds half maart 66 keer gebeld. Dat is ongeveer zeven keer per weekeinde. Dat heeft de voetbalbond dinsdag bekendgemaakt. 

In geval van spoedgevallen zoals fysiek en verbaal geweld is deze lijn, die door de KNVB en het ministerie van Justitie en Veiligheid werd ingesteld, 24 uur per dag bereikbaar. Als dat nodig is wordt de bond of de politie ingeschakeld. 

Actieplan

De KNVB voert bij de start van het amateurseizoen 2013-2014 het actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit' in. Het actieplan bevat tien maatregelen die sportiviteit en respect moeten bevorderen en agressie en geweld op en rond het voetbalveld dienen tegen te gaan. 

De acht nieuwe maatregelen zijn: het invoeren van een tijdstraf, het publiceren van gedragsregels, de invoering van het spelregelbewijs jeugdspelers, een cursus om een bewijs voor sportief gedrag te verkrijgen, het inzetten van extra waarnemers, actie tegen clubs die zich structureel niet weten te gedragen, het gebruik van de spelerspas en publicatie van tuchtuitspraken.

Nieuwenhuizen

Na het overlijden van assistent-scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen was een sterke daling in het aantal excessen zichtbaar, meldt de KNVB verder. Hij werd op 2 december 2012 zwaar mishandeld toen hij grensrechter was bij een wedstrijd tussen het elftal van zijn zoon, Buitenboys B3, en de B1 van Nieuw Sloten. Een dag later overleed hij.

Voor het incident waren er gemiddeld 10,9 wedstrijden per weekend waarin excessen plaatsvonden. Daarna halveerde dit aantal naar gemiddeld 5,74 wedstrijden per weekend.

Dinsdag vindt de regiezitting van het hoger beroep in de zaak Nieuwenhuizen plaats. In deze zitting wordt niet inhoudelijk op de gebeurtenissen ingegaan. 

Beweeg de cursor de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van KNVB. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Daan van Elk