Hier volgt een overzicht van de gebeurtenissen (voor zover nu bekend) in de zaak rond Renata, het destijds 6-jarige meisje dat eind november Nederland werd uitgezet terwijl ze acute leukemie had. 

1 april 2014: De Tweede Kamer wilde graag het rapport van de van de Gezondheidszorg inzien, maar dat wil de familie niet.

19 december: Renata mag met haar familie terugkomen naar Nederland.

20 november: De familie van Renata is verbijsterd over een inspectierapport van de Gezondheidszorg uit 2012 waarin staat dat degenen die hulp verleenden aan haar, geen fouten hebben gemaakt. 

3 september: Volgens Teeven zal het onderzoek voor 1 november klaar zijn.

8 augustus: Na Kamervragen kondigt staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) een onderzoek aan. 

31 juli 2013: Het tv-programma De Vijfde Dag onthult dat Renata is uitgezet terwijl ze ernstig ziek was. 

27 november: In Polen vindt alsnog bloedonderzoek plaats. Renata blijkt acute leukemie te hebben. 

26 november: Het gezin wordt uitgezet naar Polen. 

23 november: Renata wordt gezien door een huisarts. Die onderneemt (voor zover bekend) geen verdere actie. 

22 november: Een verpleegkundige in het detentiecentrum onderzoekt Renata en overlegt met een arts. Die schrijft paracetamol voor. De ouders vragen om een bloedonderzoek, maar dat komt er niet. 

21 november: Het gezin wordt in bewaring gesteld voordat het bloedonderzoek heeft plaatsgevonden. 

20 november: Renata komt met haar moeder bij de huisarts voor het bloedonderzoek, maar buiten het spreekuur. Er wordt een afspraak gemaakt voor de volgende dag. 

19 november: Een arts van de huisartsenpost bepaalt dat Renata bij de eigen huisarts een bloedonderzoek moet laten doen. 

13 november: Renata wordt gezien door een verpleegkundige. Ze heeft onder meer koorts en neusbloedingen. 

15 oktober: De aanvragen worden afgewezen. 

24 september: Vader, moeder en grootmoeder vragen uitstel van vertrek om medische redenen. Een dergelijke aanvraag wordt niet ingediend voor Renata. 

21 augustus: De asielaanvraag wordt afgewezen omdat het gezin eerder in Polen heeft verbleven en dus alleen daar asiel kan aanvragen. 

13 augustus: De asielaanvraag wordt ingediend. 

13 juni 2012: Het Georgische gezin Agamiryan, bestaande uit vader, moeder, twee dochters en grootmoeder, meldt zich in Nederland.