De regen die de afgelopen dagen is gevallen, heeft de grond nog lang niet voldoende verzadigd om een einde te maken aan de droogte die al wekenlang duurt. 

Inspecties van de dijken, en met name van de veendijken, blijven dan ook nodig. Hoogheemreedschap van Rijnland stuurt maandag weer inspecteurs langs 60 kilometer zeer droogtegevoelige dijk.

Ook hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier handhaaft de extra inspectie van 10 procent van de 1800 kilometer dijk in zijn gebied.

Zompig maken

''Het ziet er allemaal goed uit, maar er is veel meer regen nodig om het dijklichaam weer lekker zompig te maken'', aldus een woordvoerder donderdag.

Water uit korte, hevige hoosbuien loopt te snel langs de dijk weg om de vulling van het lichaam te doordrenken. Alle dijken kunnen uitdrogen, maar vooral veendijken zijn er erg gevoelig voor door de gebruikte grondsoort.

Veen laat makkelijker water door dan klei. Een uitgedroogde dijk wordt steeds lichter en kan uiteindelijk onder druk van de watergang gaan schuiven. Dat gebeurde in 2003 in Wilnis.

Scheurtjes

In Nederland ligt nog ongeveer 3500 kilometer aan veenkades. Uitdroging is te zien aan scheurtjes in de oppervlakte. Die zijn de afgelopen weken her en der gevonden, maar er is nergens sprake van een ernstige situatie, zeggen de schappen. Tegenwoordig wordt veen niet meer gebruikt voor het aanleggen van een dijk.