De provincie Zeeland wil Rijkswaterstaat een vergunning geven voor het versterken van de dijken aan de Westerschelde op drie locaties. 

Om de dijken steviger te maken, wil Rijkswaterstaat de vooroevers van de dijken onder meer versterken met staalslakken (hoogovenafval).

Dat liet de provincie woensdag weten. De bestortingen zijn nodig om instabiliteit van de waterkeringen te voorkomen.

In 2009 en 2010 leidden de plannen voor bestortingen met staalslakken langs de zuidkust van Schouwen-Duiveland tot veel commotie. De Stichting Oosterschelde en verscheidene andere organisaties vreesden onder meer voor vervuiling met zware metalen van de Oosterschelde en de planten en dieren die daarin leven.

Volgens de provincie blijkt uit onderzoek dat de effecten van de bestortingen op de natuurwaarden in de Westerschelde beperkt zullen blijven.

Voor het bestorten van de vooroevers in de Westerschelde heeft Rijkswaterstaat locaties ter hoogte van de Borsselepolder, Port Scaldis in Breskens en Ellewoutsdijk op het oog. Op die drie plekken zijn door erosie de vooroevers aangetast. Die erosie is het gevolg van sterke stroming in de geulen. Het is de bedoeling de werkzaamheden in 2014 en 2015 uit te voeren.