Vreemdelingen die vastzitten hebben de laatste jaren minder klachten ingediend over het regime waaronder ze worden vastgehouden. Waren er in 2008 nog 1.214 klachten, inmiddels is dat aantal gedaald tot 702 vorig jaar.

Waren er in 2008 nog 1214 klachten, inmiddels is dat aantal gedaald tot 702 vorig jaar. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven vrijdag in antwoord op Kamervragen van D66.

Ook het aantal gegronde klachten is afgenomen. In 2008 werd 30 keer een klacht terecht bevonden, in 2009 zelfs 86 keer. Vorig jaar stokte de teller wat dit betreft op 13.

De afname van het aantal klachten is deels te verklaren doordat er nieuwe gebouwen in gebruik zijn genomen. Daardoor wordt minder gemopperd over de luchtkwaliteit en de hitte in de gebouwen. Ook zitten er minder vreemdelingen in detentie.

Schadevergoeding

Een klacht van een gedetineerde vreemdeling komt in eerste instantie terecht bij iemand van de Commissie van Toezicht (maandcommissaris). Het gaat dan vaak over de kwaliteit van de maaltijden, het dagprogramma of het assortiment van de detentiewinkel.

In sommige gevallen  kiest een vreemdeling ervoor om na het gesprek met die maandcommissaris een formele klacht in te dienen. Mocht die gegrond zijn, dan wordt de betreffende beslissing teruggedraaid of krijgt iemand een schadevergoeding.