De koe verdwijnt langzaam aan uit het Nederlandse weiland. Zo'n 28 procent alle koeien in Nederland ziet nu al geen gras meer en in 2025 zal dat zonder maatregelen stijgen naar bijna de helft. 

Dat geldt voor Nederland en bijna heel Noordwest-Europa, blijkt uit een rapport van de Wageningen Universiteit, meldt Trouw donderdag.

Nu stijgen bedrijfskosten meer dan de melkprijs. Als reactie daarop vergroten melkveehouders in Noordwest-Europa hun bedrijf, intensiveren ze de productie en houden ze hun koeien op stal. Zo denken ze hun rendement te verbeteren.

Economische gegevens uit het rapport wijzen dat echter niet uit.

Weidegang

Zogeheten weidegang zou vooral lagere kosten voor voer en huisvesting betekenen. Hoe vaker koeien op stal staan, des te meer zal het toekomstig inkomen van de boeren teruglopen volgens het rapport.

Het rapport adviseert overheden, zuivelbedrijven en boeren te laten samenwerken aan meer kennis van beweiding. Technologische innovaties moeten worden gestimuleerd en ook is beter voermanagement nodig voor koeien die in de wei lopen.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van Wageningen Universiteit. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Weidepremies

In Nederland betalen de meeste zuivelbedrijven weidepremies. Dit bedrag van maximaal 1 eurocent per liter wordt betaald voor melk van koeien die per jaar 120 dagen en minstens zes uur per dag op de weide staan.

Het rapport Grazing in North West Europe van het Landbouw-economisch instituut van de Wageningen Universiteit werd geschreven in opdracht van internationale dierenwelzijnsorganisatie WSPA.