In de uiterwaarden langs de IJssel bij Zwolle zijn woensdagmiddag twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht.

Dat meldt het Waterschap Groot Salland. De ruiming van de 1000- en 500 ponder werd uitgevoerd door Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

De bommen waren gevonden tijdens werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier, waarvoor geulen moeten worden gegraven en dijken worden verlegd.

Tijdens de ruiming van de explosieven hoefden omwonenden niet te worden geëvacueerd. Wel moesten ze 's middags binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden. Tijdens de explosies was de Schellerdijk voor korte tijd afgesloten en was de scheepvaart op dit deel van de IJssel tijdelijk gestremd.

Omdat de EOD, het waterschap en de gemeente Zwolle ervoor hadden gekozen de ontstekers niet te verwijderen en de bommen ter plaatse te vernietigen, kon de veiligheidszone rond de vindplaats beperkt blijven.