Rechters blijven advocaten bijspijkeren

Rechters mogen cursussen aan advocaten blijven geven. Dat komt de rechtspleging ten goede, vindt het dagelijks bestuur van de rechtbankpresidenten.

Om de schijn van partijdigheid te vermijden, is het echter onwenselijk dat zij dat doen voor advocaten van één specifiek kantoor.

Of rechters al dan niet worden betaald voor de lessen speelt geen rol, valt vrijdag te lezen op rechtspraak.nl. Rechters mogen naast hun ambt namelijk andere functies vervullen. Dat wordt vermeld in een openbaar register met nevenfuncties.

Inhuren

NU.nl stelde donderdag al dat rechters zich binnenkort niet meer exclusief mogen laten inhuren om cursussen te geven aan advocaten. Die conclusie was gebaseerd op een gelekte brief van de Haagse rechtbankpresident Maarten van de Laarschot aan Chipshol-directeur Peter Poot.

De raad stelt vrijdag dat de beleidslijn is opgesteld op verzoek van een raadsheer-plaatsvervanger bij een van de gerechtshoven, die zich afvroeg hoe de rechtspraak omgaat met advocatenkantoren die rechters uitnodigen om een les of lezing te geven.

Advocaten krijgen door dergelijke cursussen meer inzicht in de werkwijze van een rechtbank of gerechtshof en kunnen op hun beurt hun ervaringen aan rechters vertellen, aldus de raad.

Belangenverstrengeling

"Als een rechter zo'n cursus verzorgt voor één groot advocatenkantoor, zou dat de schijn kunnen wekken dat hij - of zijn gerecht - een bijzondere band heeft met dat kantoor", schrijft de Raad voor de Rechtspraak. "Dat risico wordt door het nieuwe beleid ondervangen."

Een woordvoerder van de raad liet donderdag weten dat er geen relatie is met de zaak-Westenberg, waarin naar voren kwam dat de voormalige Haagse rechter Hans Westerberg veel bijverdiende met het geven van cursussen en adviezen.

Lees meer over:
Tip de redactie