Verkeer dat via de oude Waalbrug van en naar Nijmegen rijdt, moet dit weekeinde in totaal 4 rijbanen opschuiven. 

Daardoor rijden de weggebruikers vanaf maandagmorgen voor twee jaar op een nieuwe, tijdelijke weg aan de noordelijke kant van de Waal.

De operatie is nodig omdat de bestaande Waalbrug een heel stuk langer wordt. Die verlengde brug moet vanaf 2015 niet alleen de Waal, maar ook de nog te graven nevengeul en een stadseiland overspannen.

De aanleg van de nevengeul is noodzakelijk om de drukstbevaren rivier van Europa bij hoogwater meer ruimte te geven. Bij Nijmegen maakt de Waal een scherpe bocht en dat leidt bij hoge waterstanden tot problemen.

Zaterdag en zondag schuift het verkeer strook voor strook op. Tijdens die operatie zijn in totaal steeds minder rijbanen beschikbaar, maar gezien de vakantieperiode wordt geen ernstig oponthoud verwacht. Als de nieuwe weg in gebruik is, wordt de oude weg als bouwterrein gebruikt.

Klik hier voor de actuele verkeersinformatie