De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond 181 miljoen euro gereserveerd voor de realisatie van het Spuiforum of renovatie als alternatief. Een meerderheid van de raad stemde in met het voorstel van het college.

Daarin is onder meer afgesproken om de komende maanden te onderzoeken of renovatie van bestaande gebouwen een reëel alternatief is. ''Als dat goedkoper en beter is, dan doen we dat'', beloofde wethouder Marnix Norder.

Met de instemming van het kredietvoorstel lijkt een crisis binnen de coalitie afgewend. Het was lange tijd onzeker of er wel een meerderheid zou zijn voor de plannen. Bij sommige raadsleden van coalitiepartijen PvdA en CDA was twijfel ontstaan om miljoenen te investeren in economisch moeilijke tijden.

Discussie

Vooral coalitiepartij PvdA kwam in een lastig parket toen leden duidelijk maakten tegen de plannen te zijn. Ook in de fractie ontstond discussie. Raadslid Mustafa Okcuoglu keerde de partij deze week de rug toe en ging als eenmansfractie verder.

De oppositie toonde zich uiterst kritisch. Ze vinden het onverkoopbaar dat buurthuizen en bibliotheken moeten sluiten en ook op cultuurinstellingen fors is bezuinigd, maar dat er nu wel miljoenen worden gereserveerd voor een gloednieuw gebouw. De SP sprak van de grootste ongedekte cheque ooit.

In november had de raad het plan voor het Spuiforum al aangenomen. Daarin moeten het Residentie Orkest en het Nederlands Danstheater gaan optreden. Ook het Koninklijk Conservatorium wordt een van de gebruikers.

Kredietverlening

Het debat donderdagavond ging om de kredietverlening. Om de PvdA tegemoet te komen, werd het plan deze week gewijzigd. Er komt een onderzoek naar een alternatief; mocht renovatie van bestaand panden beter zijn dan het Spuiforum, dan kan dat voorrang krijgen. De resultaten moeten in september naar buiten worden gebracht, de gemeenteraad stemt daar dan in oktober over.