Vanaf heden worden alle Rotterdamse moskee-internaten ten minste één keer per jaar geïnspecteerd op het pedagogisch klimaat en het welzijn van de kinderen. 

Daarover hebben de partijen donderdag een convenant ondertekend.

Daarmee staan de drie Rotterdamse moskee-internaten toe dat er openheid komt over onder meer de wijze waarop kinderen worden opgevangen.

Eerder dit jaar ontstond ophef over de pedagogische omstandigheden en fysieke veiligheid bij de internaten. Omdat het gaat om private instellingen, vallen ze niet onder een inspectiedienst, zoals wel het geval is bij schippersinternaten en kinderdagverblijven.

De GGD in Rotterdam gaat toezien op de naleving van de afspraken. Als er onvolkomenheden worden geconstateerd, volgen er passende maatregelen, maakte CDA-wethouder Hugo de Jong (jeugd en gezin) duidelijk naar aanleiding van de ondertekening van het convenant.

Eerste gemeente

Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland die dit gaat doen. Verantwoordelijk minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) komt begin volgend jaar met regels over het toezicht, maar daar wilde De Jonge niet op wachten. ''Het is logisch dat op plekken waar kinderen langere tijd verblijven, toezicht bestaat op het pedagogisch klimaat'', aldus de wethouder. Andere gemeenten zouden volgend jaar met het toezicht volgen.

Dat het toezicht er nu komt en niet eerder, komt volgens De Jonge omdat het onderwerp nooit eerder op zijn bureau terecht was gekomen, verklaarde hij eerder: ''Het was logisch geweest als er eerder een vorm van extern toezicht was geweest.'' Er ontstond nu veel rumoer in de media over de internaten, terwijl er volgens de wethouder geen aanleiding is om in te grijpen bij de instellingen.