Mensen moeten zelfstandig nadenken en dan een persoonlijke en gewetensvolle afweging maken over vaccinatie. Dat zei SGP-voorman Kees van der Staaij maandagavond in Knevel en Van den Brink.

In zijn achterban is zo'n beetje 60 procent ingeënt, meldde hij.

Van der Staaij is tegen vaccinatiedwang. Dat geeft vervelende situaties met mensen die moeten meegevoerd, vreest hij, en het werkt ook nog eens averechts. Bovendien treedt het te diep in het persoonlijke leven.

Hij vindt ook dat er een einde moet komen aan de verschillende oproepen, bijvoorbeeld aan predikanten om tot een prik aan te sporen. Er moet volgens Van der Staaij gewoon ruimte zijn voor verschillende stellingnames. Als die na goed nadenken over alle standpunten die worden ingenomen, verdienen ze respect.