Het aantal zaken waarin de rechter gijzeling als dwangmiddel heeft toegestaan na een onbetaalde boete, is gestegen. 

In 2008 droeg het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 47.699 gijzelingszaken over aan de politie, in 2012 waren dat er 57.765. Dat bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Justitie na berichtgeving van die strekking in NRC Handelsblad.

De rechter kan iemand die zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor bepaalde tijd opsluiten. De boete blijft dan wel openstaan, omdat het een dwangmiddel is en geen vervanging van de boete.

In de krant maken twee advocaten zich zorgen over de toename. Ze zeggen meerdere mensen te kennen die meermaals zijn gegijzeld omdat er na de eerdere keer niets was veranderd in hun financiële situatie. Volgens de zegsman van Justitie hanteert het Openbaar Ministerie (OM) het principe van één keer gijzelen per geval.