Meer dan de helft (51 procent) van de verkeersboetes van diplomaten wordt niet betaald. Buitenlandse diplomaten in Nederland hebben sinds 2009 voor meer dan een half miljoen euro aan boetes openstaan.

Dat blijkt uit gegevens die NU.nl heeft opgevraagd bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Diplomaten genieten onschendbaarheid, zodat ze door het land waarin ze verblijven niet onder druk gezet kunnen worden. Deze bescherming betekent alleen ook dat er geen dwangmiddelen zijn om diplomaten hun openstaande boetes te laten betalen.

In totaal werden in 2012 4056 verkeersboetes en staandehoudingen van buitenlandse diplomaten beboet.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van het CJIB. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Boetebedrag

Diplomaten moesten vorig jaar in totaal 289.399 euro aan boetes betalen. Hiervan is 141.755 euro nog niet betaald. Van ongeveer een kwart van deze boetes is de uiterste betaaltermijn nog niet verstreken.

Beweeg de cursor over het diagram om de bedragen te zien. De gegevens zijn afkomstig van het CJIB. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Het gemiddelde boetebedrag lag in 2012 op 71 euro. In 2009, 2010 en 2011 is dat respectievelijk 50, 54 en 60 euro.

Kamervragen

Vorig jaar stelden PVV-Kamerleden Lilian Helder en Raymond de Roon vragen aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, naar aanleiding van onderzoek van NU.nl. Opstelten maakte toen bekend dat het ministerie van Buitenlandse Zaken voortaan eerder wordt geïnformeerd over openstaande boetes door diplomaten, zodat er sneller diplomatieke druk uitgeoefend kan worden.

Maar een jaar later blijkt echter dat het percentage niet betaalde boetes van vorig jaar net zo hoog is als in 2011, namelijk 51 procent. In 2009 en 2010 worden respectievelijk 59 en 55 procent van de boetes niet betaald.

Volgens verschillende partijen in de Tweede Kamer is daarom nu hardere actie vanuit het ministerie nodig. Zo zijn de VVD, SP, PVV en CDA voor 'naming en shaming': het openbaar maken van een lijst met landen en diplomaten die hun boetes ontlopen.

De VVD stelt daarnaast aan de hand van de nieuwe cijfers voor dat landen die ontwikkelingsgeld ontvangen, daarop worden gekort aan de hand van het openstaande boete bedrag van diplomaten. Ook al pak je daarmee niet alle landen die boetes ontlopen, "maar de meeste landen die zich hieraan schuldig maken komen wel uit dat soort landen", aldus Kamerlid Ard van de Steur. Het CDA gaat Kamervragen stellen over de kwestie.

Wielklem

Volgens Helder (PVV) moet bij de auto's waarvan bekend is dat de eigenaren parkeerboetes consequent niet betalen bij een nieuwe overtreding een wielkem worden aangelegd.

Hiermee wordt niet getornd aan internationale afspraken, aldus Helder. "Na één telefoontje wordt de wielklem al verwijderd. Maar het gaat om het signaal."

Fonds

De SP trekt het probleem breder en vindt dat er een fonds moet worden opgericht voor bedrijven en instanties die gedupeerd zijn door ambassades en haar personeel die niet betalen na geleverde diensten. Volgens Kamerlid Harry van Bommel lijkt er sprake te zijn van een 'onbeheersbaar fenomeen'.

Hij stelt dat het wangedrag van ambassadepersoneel verder gaat dan het niet betalen van verkeersboetes. "Het gaat om hoge rekeningen die niet worden betaald. Dit zou normaliter in Nederland als misdrijf worden opgevat."

Ook wil de SP dat de minister van Buitenlandse Zaken ambassadeurs officieel op het matje roept als er sprake is van wanbetalingen. "Die mogelijkheid is er, maar wordt nu niet benut." Hiervoor pleit ook het CDA.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft de ambassades driemaandelijks aan over eventueel opgelopen boetes, aldus een woordvoerder van het CJIB.