Het aantal antisemitische voorvallen in het voortgezet onderwijs is afgenomen van 50 naar 35 procent in vergelijking met 2004.

Een op de drie docenten was het afgelopen jaar getuige van antisemitisme in de klas. Dit blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat hier in opdracht van de Anne Frank Stichting onderzoek naar deed.

De meerderheid van de scholieren die zich schuldig maakt aan antisemitisme is autochtoon en man, waarbij het vooral gaat om supporters van verschillende clubs die met elkaar bekvechten. Meestal betreft het scheldpartijen en beledigingen die zich niet tegen een specifiek persoon richten.

Marokkaanse en Turkse scholieren maken zich vaker schuldig aan anti-Joodse opmerkingen dan autochtonen. Bij deze groep gaat het met name om antisemitisme met een Midden-Oostenachtergrond.

Nieuwe problemen

Volgens de Anne Frank Stichting blijft het bestrijden van antisemitisme in het onderwijs hard nodig, ondanks de afname. Daarbij moeten succesvolle aanpakken doorgaan, zoals lesgeven over de Holocaust. Daarnaast moet er volgens de stichting worden gezocht naar oplossingen voor nieuwe problemen, zoals het voetbalgerelateerde antisemitisme.

''Jongeren moeten vooral leren dat antisemitisch gedachtegoed ongepast is en een gevaar vormt voor een veilige samenleving'', aldus directeur Ronald Leopold. De stichting gaat overleggen over de aanpak van het probleem met het onderwijsveld, de overheid en voetbalorganisaties.