Zorgverzekeraars hebben vorig jaar voor 6 miljoen euro aan valse zorgnota's onderschept. Ook brachten de verzekeraars voor 9,5 miljoen aan foute declaraties aan het licht, waarbij fraude vermoed wordt.

In totaal is daarom bijna 16 miljoen euro bespaard. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) donderdag.

Zorgverzekeraars hebben vorig jaar in totaal voor 1,2 miljard euro aan declaraties afgewezen, omdat er een fout in zat. Bij het grootste deel was er geen opzet in het spel.

GGZ

De meeste valse declaraties vonden plaats in de Medisch Specialistische Zorg (MSZ), de GGZ en de Hulpmiddelenzorg. Daarbij ging het vooral om instellingen en bureaus die zorg declareerden die niet verzekerd of niet geleverd was.

Ook worden cosmetische operaties zoals bijvoorbeeld ooglidcorrecties en het verwijderen van spataderen, onterecht gedeclareerd als een medische ingreep.

Jaarlijks zouden ziekenhuizen en klinieken meer dan twintigduizend van dit soort cosmetische operaties declareren, zo werd onlangs bekend uit een gelekt onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid.

Begrijpelijker

De verzekeraars willen dat ziekenhuisnota's begrijpelijker worden voor verzekerden. Patiënten moeten dan scherper opletten of de declaraties die ze voor hun behandeling krijgen wel kloppen. Ook krijgen ze op die manier meer inzicht in de kosten van hun zorg.

Deze roep klinkt ook al enige tijd door in de Tweede Kamer.

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over zorgfraude. Onder druk van het ministerie besloten verschillende organisaties in het zorgveld onlangs nog intensiever op zorgfraude te controleren. Ook zullen de organisaties informatie over ernstige zorgfraude sneller en effectiever delen.

Simpele behandelingen

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komen al sinds 2011 signalen binnen over te hoge declaraties. Veel ziekenhuizen rekenen bijvoorbeeld een te hoog tarief voor simpele behandelingen.

Zo bracht een ziekenhuis in Terneuzen ruim 1000 euro in rekening voor het verwijderen van oorsmeer bij een patiënt, terwijl dit bij de huisarts 9 euro kost.

Waarschuwingsregister

Bij fraude of vermoedens tot fraude kunnen zorgverzekeraars geld terug eisen en contracten met de instellingen beëindigen. Ook worden fraudeurs geregistreerd in een waarschuwingsregister voor andere verzekeraars. Ook wordt in bepaalde gevallen strafvervolging ingezet.

In totaal is er vorig jaar door Zorgverzekeraars Nederland voor 33 miljard euro aan zorgkosten uitgekeerd.