Op een basisschool in de regio Midden-Nederland heerst rodehond. Maar wat houdt deze ziekte precies in en wat zijn de gevaren? NU.nl legt het u uit in vijf vragen.  

Wat zijn de symptomen van rodehond?

Een rodehondinfectie kondigt zich aan door hangerigheid, een verhoging en opgezette klieren in de nek. Later krijgt de patiënt de rode vlekjes waar rodehond zijn naam aan dankt.

Ongeveer de helft van de rodehondpatiënten krijgt huiduitslag. Bij de andere helft verloopt de ziekte niet zichtbaar. Sommige patiënten krijgen last van gewrichtspijn of een ontsteking van vingers, polsen of knieën. Meestal gaan de klachten binnen een maand over.

Hoe raak je besmet? 

Besmetting gebeurt door hoesten of niezen. Volgens het RIVM steekt een patiënt die omringd wordt door vatbare mensen, gemiddeld zeven tot acht anderen aan. Mensen die niet zijn ingeënt tegen rodehond en die de ziekte nog niet eerder hebben gehad, zijn vatbaar.

Is het een gevaarlijke ziekte?

De ziekte is meestal onschuldig, maar vormt wel een risico voor zwangere vrouwen. Het virus kan afwijkingen veroorzaken bij de ongeboren vrucht, zoals hart- en oogafwijkingen, doofheid, een tekort aan bloedplaatjes of een lever- of miltvergroting.

In zeldzame gevallen leidt de ziekte tot een tekort aan bloedplaatjes of een hersenontsteking.

Komt de ziekte vaak voor? 

Rodehond komt in Nederland tegenwoordig nauwelijks nog voor omdat het is opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma.

Sinds 1987 krijgen jongens en meisjes een vaccinatie tegen rodehond. Daarvóór werden alleen meisjes gevaccineerd. Dat gebeurde al sinds 1974. De vaccinaties zijn niet verplicht.

In de afgelopen jaren waren er wel uitbraken in gebieden waar veel mensen wonen die vanwege hun religie afzien van vaccinatie, de zogeheten biblebelt. Ook wegens antroposofische redenen zijn er mensen die hun kinderen niet laten inenten. 

De laatste grote uitbraak was in 2004 en 2005. Woensdag werd bekend dat een school in Midden-Nederland is getroffen door rodehond. Zeker 11 leerlingen hebben de ziekte gehad, meldde het RIVM.

Waarom mogen mensen vanwege hun religie zich niet inenten? 

Nederland telt ongeveer 250.000 mensen die om religieuze redenen niet zijn ingeënt of aanhanger zijn van de antroposofische stroming. Bepaalde christenen, zoals de gereformeerde gemeenschap, geloven dat het God is die mag bepalen, wie ziek wordt en wie niet.

In de antroposofische opvoeding geldt dat het doormaken van kinderziekten een essentiële stap is in de ontwikkeling van een kind.

In Nederland is onlangs de discussie over het verplicht stellen van de vaccinaties opnieuw opgelaaid na een uitbraak van de mazelen in de biblebelt. Maar volgens minister Edith Schippers (Volksgezondheid) gaat het verplicht stellen nog te ver''We leven in een vrij land'', aldus Schippers. Wel sprak de minister de hoop uit dat in de biblebelt en bij aanhangers van antroposofie, nog eens goed wordt nagedacht over de vraag om wel of niet in te enten.

"Ik denk: het feit dat er vaccinaties zijn zou ook iets kunnen zijn dat door god gegeven is", zo stelde Schippers.