Hoe hoger iemand is opgeleid, hoe kleiner de kans dat diegene in het ziekenhuis belandt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ongeveer 1 op de 5 mensen die als hoogste opleiding het basisonderwijs hebben afgerond, belandden in 2012 voor meer dan een dag in het ziekenhuis.

Voor mensen die een wetenschappelijke opleiding hebben gevolgd, was dat ongeveer 1 op de 19.

Ook blijkt dat bijvoorbeeld mensen met een hbo-opleiding minder vaak in het ziekenhuis worden opgenomen dan mbo’ers of mensen met een diploma van de middelbare school als hoogst behaalde schoolresultaat.

Gezonder

Woordvoerders van patiëntenkoepel NPCF en de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) laten weten dat hoger opgeleiden veelal gezonder zijn dan lager opgeleiden. ''Ze zijn beter op de hoogte hoe ze gezond kunnen leven, gaan eerder naar de dokter en hebben meer geld om gezonde keuzes te kunnen maken’’, aldus een woordvoerster van de NPCF.

Een woordvoerder van de RVZ bevestigt dat beeld. ''Het verschil wordt vooral veroorzaakt door een verschillende leefstijl. Ook leven mensen met een lagere opleiding vaak in een ongezondere omgeving, in slechte wijken bijvoorbeeld. Bovendien zijn hoger opgeleiden minder chronisch ziek.’’

Aparte groep

Hij wijst er overigens wel op dat mensen die alleen de basisschool hebben gevolgd in een aparte groep vallen. ''Dat is een uitstervende generatie die misschien maar 4 tot 5 procent van de Nederlandse bevolking vormt.’’

Mensen met vmbo, mbo1 of de eerste drie jaar van middelbare schoolopleidingen hebben anderzijds ook een driemaal zo grote kans om in het ziekenhuis te belanden ten opzichte van de wetenschappelijk opgeleide landgenoten.