In de provincie Groningen zijn zorgen over de gevolgen van aardbevingen in Noord-Groningen op de dijken. 

Uit meetgegevens bleek woensdag dat de aardbeving van eerder die ochtend in Garrelsweer ervoor zorgde dat de Ommelanderzeedijk, op meer dan 35 kilometer afstand van het epicentrum, flink trilde.

Sensoren in de dijk lieten zien dat de beving zorgde voor trillingen die vergelijkbaar zijn met het effect van een vrachtwagen met 70 ton aan stenen aan boord die langs de dijk dendert.

Dijkgraaf Bert Middel van het waterschap Noorderzijlvest wil dat het effect van een zwaardere beving, dichterbij een zwakke plek in een dijk, snel wordt onderzocht. Gedeputeerde Mark Boumans vindt het zorgwekkend dat de beving de dijk heeft bereikt. ''Het zijn onze mensen die daar wonen en dit gaan we zeker aankaarten'', zegt hij in het Dagblad van het Noorden.

Verzakken

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) liet woensdag weten dat zwaardere aardbevingen kunnen zorgen voor het verzakken van bijvoorbeeld dijken, maar dat bevingen niet zorgen voor uitval van ''vitale infrastructuur''.

Dijkgraaf Bert Middel vindt het te vroeg om conclusies te trekken en heeft er woensdag bij Kamp op aangedrongen om zwakke plekken in de dijken afzonderlijk te onderzoeken en de waterschappen daar beter bij te betrekken. ''Het is veelzeggend dat de dijk op zo’n grote afstand al trilt'', vindt Middel.

Damwanden

Middel wil ook dat het effect van bevingen op zandlagen en damwanden beter wordt onderzocht. Damwanden beschermen bijvoorbeeld een persleiding in de dijk van het Eemskanaal tussen Groningen en Garmerwolde. Het hele rioolstelsel van Groningen komt daar op uit. ''Als die damwanden het begeven, kan de hele rioolinhoud van de stad Groningen in het oppervlaktewater terechtkomen”, zegt Middel.

Minister Kamp zegde woensdag het aanvullende onderzoek toe en trekt er 3 maanden voor uit. Eventuele maatregelen zijn volgens het waterschap om zwakke plekken in dijken te verhogen of te verbreden. Middel wil dat het Rijk opdraait voor de kosten van eventuele versnelde maatregelen om dijken bestand te maken tegen zwaardere aardbevingen.

Een woordvoerder van minister Kamp laat weten dat bij een overleg tussen bestuurders is afgesproken dat per geval wordt bekeken of het waterschap, de provincie of het Rijk moet betalen.