Het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis roept 1800 patiënten terug die de afgelopen maanden een endoscopie ondergingen in het ziekenhuis.

Het waterspoelsysteem dat bij het maag- of darmonderzoek wordt gebruikt, voldeed namelijk niet aan de veiligheidsvoorschriften.

Daardoor kunnen virussen worden overgedragen tussen patiënten. Het ziekenhuis benadrukt wel dat die kans zeer klein is.

Alle patiënten tussen oktober vorig jaar en juni dit jaar krijgen een oproep voor een extra controle. Hun bloed wordt ook onderzocht op hepatitis (geelzucht). Het bestuur van het ziekenhuis heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de huisartsen in de regio op de hoogte gebracht.

Het Maasstad Ziekenhuis kwam twee jaar geleden in opspraak door een grootse uitbraak van de klebsiellabacterie. Drie mensen overleden zeer waarschijnlijk door die bacterie.