Een hekwerk langs de noordkant van Epe op de Veluwe moet er voortaan voor zorgen dat zwijnen vanuit de bossen niet langer het dorp intrekken. 

De beesten richten vooral 's nachts en in de ochtenduren veel schade aan.

Het college van B en W maakte dinsdag het tracé van het enkele kilometers lange 'zwijnenkerende raster' bekend. Jaren geleden kreeg de gemeente al toestemming beesten af te schieten.

Volgens burgemeester Hans van der Hoeve vallen de zwijnen honden aan en ploegen ze gazons van dorpsgenoten om. In november moet de bouw van het hekwerk beginnen.

Het hek kost circa 467.000 euro. De Vereniging Behoud Kwaliteit Epe is fel tegen het plan. De belangenvereniging vreest dat een deel van het dorp door het raster ontoegankelijk wordt voor mensen in een rolstoel, voor fietsers en voor ruiters. Het omringende bos blijft toegankelijk via speciale doorgangen in het hek, reageert de gemeente.