Veel basisscholen zijn niet klaar voor de invoering van het passend onderwijs. Volgens de Algemene Rekenkamer zit er een groot verschil tussen wat er van scholen wordt verwacht en wat ze aankunnen.

Dat meldt de NOS naar aanleiding van een onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer dat dinsdag wordt gepresenteerd.

Volgend jaar augustus moet de nieuwe Wet passend onderwijs ingaan. In die wet wordt het scholen verplicht om een passende plek voor iedere leerling te vinden, ook als deze extra aandacht nodig heeft.

Hiermee moet worden voorkomen dat deze leerlingen naar het duurdere speciale onderwijs gaan.

Financiën

Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat veel scholen niet de financiële middelen hebben om het passende onderwijs aan te bieden. Zo blijkt dat 20 procent van de scholen in de rode cijfers zit. Veel scholen bezuinigen hierdoor juist op personeel dat nodig is om het passende onderwijs te beiden. 

Ook de groepsgrootte op de basisscholen is vaak te groot om zorgleerlingen te kunnen plaatsen. Veel zorgleerlingen in een groep zorgt voor een grotere werkdruk voor de leraren.

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer is uitgevoerd op verzoek van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en de Eerste Kamer. De invoering van de nieuwe Wet passend onderwijs wordt woensdag besproken in de Tweede Kamer.