Oud-bisschop Jo Gijsen, die maandag op 80-jarige leeftijd overleed, is zaterdagmiddag begraven bij de zuster Karmelietessen in Sittard.

Eerder op de dag was er in de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal een druk bezochte uitvaartdienst die werd geleid door kardinaal Simonis.

Kardinaal Simonis heeft de overleden oud-bisschop Jo Gijsen tijdens de uitvaartdienst in de Roermondse kathedraal zaterdag lof toegezwaaid vanwege diens idealisme. Hij noemde Gijsen een ''onverschrokken en profetische bisschop die tegen de stroom in Christus verkondigde indachtig de uitspraak: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’’

Simonis was hoofdcelebrant tijdens de uitvaartdienst. Concelebranten waren de Roermondse bisschop Frans Wiertz en bisschop Pierre Bürcher van Reykjavik. Gijsen was van 1996 tot 2007 bisschop van Reykjavik. Ook de apostolisch nuntius in Nederland, mgr. André Dupuy, was concelebrant. Hij vertegenwoordigde paus Franciscus bij de uitvaart.

Verder waren er (oud-)bisschoppen uit Nederland, België, Duitsland, Denemarken, en Brazilië. In de kerk zaten naast de familie ook gouverneur Theo Bovens en oud-gouverneur Leon Frissen van Limburg en leden van het college van burgemeester en wethouders van Roermond.

Belerend

Simonis vergeleek Gijsen met iemand die de bijl zet aan de wortels van bomen die geen goede vruchten dragen. Hij stelde orde op zaken en dat werd hem niet altijd in dank afgenomen, aldus Simonis. ''Hij bleef ons als collega-bisschoppen behoorlijk bij de les houden’’, zei Simonis, die Gijsen daarbij belerend noemde. Simonis zei dat Gijsen de hemel als eindbestemming van de vrome gelovige roemde: ''Als we het geloof niet hervinden, gaan we met zijn allen naar de maan!", vatte Simonis samen.

De kardinaal erkende dat het begripvol omgaan met mensen niet Gijsens sterkste kant was. ''Hij was veeleisend voor zichzelf, maar kon dat ook voor anderen zijn."

Om 14 uur wordt Gijsen begraven bij de zuster Karmelietessen in Sittard, waar hij de laatste jaren woonde. ''Hij wil daar begraven worden, omdat daar aan zijn graf nog gebeden zal worden", rondde Simonis zijn preek af.

Rouwstoet

Aan de uitvaart ging een korte rouwstoet vooraf vanaf de barokke Karoluskapel aan de Swalmerstraat. Daaraan deden bisschoppen, priesters en religieuzen mee. Om 14.00 uur wordt Gijsen begraven op het kloosterkerkhof van de Zuster Karmelietessen in Sittard.

Gijsen overleed afgelopen maandag op 80-jarige leeftijd. Hij stond bekend als een eigenzinnige en zeer behoudende bisschop. Hij werd in 1972 benoemd tot bisschop van Roermond. Begin 1993, enkele dagen na het gezamenlijke vijfjaarlijkse bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan het Vaticaan, nam Gijsen om gezondheidsredenen ontslag.

Misbruik

Gijsen was de hoogste kerkbestuurder in Nederland die werd aangeklaagd wegens kindermisbruik. Hij zou in 1958, toen hij kapelaan was in Valkenburg aan de Geul, seksuele handelingen hebben verricht met een 10-jarige jongen.

De klacht die hierover in 2009 werd ingediend is ongegrond verklaard wegens gebrek aan steunbewijs.