Flink meer aankomende studenten hebben zich aangemeld voor een hbo- of universitaire studie. 

Dat zegt echter helemaal niks over het aantal mensen dat komend collegejaar gaat studeren; veel scholieren melden zich voor de zekerheid aan bij meerdere studies.

De koepelorganisaties voor universiteiten (VSNU) en hbo’s (HBO-raad) zien dit jaar, net als vorig jaar, flink meer aanmeldingen. Maar het zou zo maar kunnen dat er uiteindelijk minder studenten zich daadwerkelijk inschrijven, net zoals vorig jaar ook het geval was.

Uit de meest recente cijfers van de HBO-raad blijkt dat voor opleidingen in alle sectoren het aantal aanmeldingen fors hoger ligt.

Leenstelsel

Een aantal hogescholen en universiteiten heeft de inschrijvingen nu al vervroegd naar 1 mei, vooruitlopend op 2014 wanneer nieuwe studenten zich voor die datum ingeschreven moeten hebben. Ook hebben universiteiten iets meer lotingstudies.

En een belangrijk punt is het leenstelsel, wat eigenlijk in 2014 ingevoerd zou worden maar deze maand werd bekend dat het een jaar wordt uitgesteld. De koepelorganisaties vermoeden dat veel aankomend studenten hun eventuele tussenjaar of reisplannen hadden geschrapt door het aankomende leenstelsel, maar wellicht nu toch een jaar later gaan studeren.

Momenteel krijgen studenten een basisbeurs, dat is een gift. Maar dat wordt vervangen door een leenstelsel.