Oud-bisschop Jo Gijsen van Roermond is maandag op 80-jarige leeftijd in Sittard overleden. Dat heeft het bisdom Roermond laten weten. Gijsen was al enige tijd ziek.

Hij stond bekend als een eigenzinnige en zeer behoudende bisschop. Hij was van 1972 tot 1993 bisschop van Roermond.

Gijsen trok zich op een gegeven moment terug in een klooster in Oostenrijk en werd later bisschop op IJsland, waar hij het 12 jaar volhield. In 2007 kwam hij terug naar Nederland en werd hij rector van de zusters karmelietessen in Sittard.

Gijsen was de hoogste kerkbestuurder in Nederland die werd aangeklaagd wegens kindermisbruik. Hij zou in 1958, toen hij kapelaan was in Valkenburg aan de Geul, seksuele handelingen hebben verricht met een 10-jarige jongen.

De klacht die hierover in 2009 werd ingediend is ongegrond verklaard wegens gebrek aan steunbewijs.

Daarmee is echter niet gezegd dat het misbruik niet heeft plaatsgevonden, schreef de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik van de rooms-katholieke kerk. 

De klachtencommissie veroordeelde de houding van Gijsen, omdat hij weigerde mee te werken aan de klachtprocedure. In plaats daarvan deed hij aangifte van smaad en belediging. 

Begluren

Eind 2011 oordeelde de klachtencommissie al dat Gijsen zich schuldig had gemaakt aan het begluren van een kostschooljongen. Die klacht werd echter niet-ontvankelijk verklaard, omdat gluren niet onder de definitie valt van seksueel misbruik.

De oud-bisschop werd in 2012 door een onderzoekscommissie in IJsland beschuldigd van het verzwijgen van seksueel misbruik.

Uitvaart

De uitvaartplechtigheid van Gijsen is zaterdag in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond.

De RKK komt dinsdagmiddag met een extra uitzending van RKK Kruispunt Actueel naar aanleiding van het overlijden van Gijsen.