De Onderwijsraad moet uitsluitsel geven in een conflict tussen de gemeente Amsterdam en de Stichting Islamitisch Onderwijs. 

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad te beoordelen of zij terecht een verzoek van de stichting tot het oprichten van een nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam heeft afgewezen. Dat bevestigt de woordvoerster van onderwijswethouder Pieter Hilhorst donderdag.

De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) wil op de locatie waar tot 2011 het Islamitisch College Amsterdam zat een nieuwe scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo beginnen.

De gemeente weigert echter de benodigde huisvestingsvergunning, omdat ze vreest dat de stichting tegen dezelfde problemen zal aanlopen als het op last van het ministerie van Onderwijs gesloten Islamitisch College Amsterdam.

Sluiten

Het ICA moest in juli 2011 zijn deuren sluiten onder meer omdat het onderwijs onder de maat was en er te weinig leerlingen waren.

De Stichting Islamitisch Onderwijs diende kort daarna een voorstel in voor een nieuwe islamitische middelbare school, waarvoor het ministerie goedkeuring gaf.

De gemeente vreest dat de SIO een verkapte doorstart is van het ICA en wil alleen meewerken als de nieuwe school aan een aantal eisen voldoet. Zo moet de samenstelling van het bestuur breder. Vier van de zeven bestuursleden van de SIO waren ook betrokken bij het ICA.