Tegenstanders van boringen naar schaliegas blijven bezorgd over het onderzoek naar de risico's dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) momenteel laat uitvoeren. 

De onderzoeksopzet werd aangepast na harde kritiek en deze week werd de definitieve versie verspreid onder belanghebbenden.

''Het is verbeterd maar onze zorgen zijn zeker niet weggenomen. Het blijft een literatuuronderzoek met hele beperkte betekenis en gaat geen antwoord geven op vragen van politici en burgers over de échte risico's'', tempert Milieudefensie de verwachtingen.

''Zonde'', zegt ook de gemeente Boxtel, een van de beoogde boorlocaties. ''De discussie lijkt te gaan over het onderzoek terwijl het onderwerp beter verdient'', aldus een woordvoerder.

Globaal

Een heikel punt blijft het globale karakter van het onderzoek. 'Generiek' voor Nederland en 'globaal' wordt weergegeven met welke risico's rekening gehouden moet worden, schrijven de onderzoekers in het definitieve onderzoeksplan.

''Zo zal er bijvoorbeeld niet specifiek gekeken worden naar de vragen over aardbevingen die voor een deel sterk gerelateerd zijn aan het lokaal voorkomen van actieve breuken in Brabant en Limburg.’’

''Verbazingwekkend. Het onderzoek mist zo iets cruciaals. Dat is geen verstandige keuze'', reageerde de gemeente Boxtel desgevraagd. ''Een verrassende wending'', meent Schaliegasvrij Nederland.

Tijdsdruk

De onderzoekers zelf houden er ook al rekening mee dat ze niet alle vragen kunnen beantwoorden. Bestaande literatuur komt vooral uit de Verenigde Staten en is in sommige gevallen niet bruikbaar voor de Nederlandse situatie. ''In deze gevallen zal worden aangegeven wat voor aanvullend onderzoek nodig zou kunnen zijn.’’

De studie wordt onder grote tijdsdruk uitgevoerd. Het definitieve onderzoeksplan is gedateerd op 3 mei. Het onderzoek moet op 1 juli klaar zijn. Betrokken partijen hebben inmiddels opheldering gevraagd over de voortgang.

Schaliegas is aardgas dat met een omstreden methode te winnen is uit keiharde leisteenlagen in de diepe ondergrond. Er bestaan zorgen over vooral drinkwatervervuiling maar ook over trillingen, bodemdaling en gaslekken.

Vijf vragen over schaliegas