Vennen in Noord-Brabant worden bedreigd door verzuring en verdroging. Tientallen en mogelijk honderden vennen zijn inmiddels verdwenen uit het landschap.

De provincie Noord-Brabant heeft dat donderdag laten weten.

Driekwart van de Nederlandse vennen ligt in Noord-Brabant. De meertjes op de heide zijn het leefgebied voor zeldzame planten en dieren maar ze zijn ook kwetsbaar.

Het evenwicht raakt makkelijk verstoord door dalend grondwaterpeil en stikstof. De provincie attendeert eigenaren op nieuwe mogelijkheden waardoor het herstel volledig gesubsidieerd kan worden.