Het aantal meldingen van seksueel misbruik in de jeugdzorg is vorig jaar verdubbeld. In 2011 kwamen nog 33 meldingen binnen, vorig jaar waren dat er 67, blijkt uit het jaarverslag van de inspectie.

De stijging komt volgens de inspectie deels door de toegenomen aandacht voor seksueel misbruik. Daardoor zou er meer op worden gelet en wordt het sneller gemeld.

Ook door de trainingen van jeugdzorgmedewerkers zou grensoverschreidend gedrag eerder worden opgemerkt.

Pleegouders

In 28 gevallen was sprake van misbruik door andere jongeren, een jaar eerder was hier tien keer sprake van. In veertien gevallen werd een kind door de pleegouders misbruikt, tegenover negen gevallen in 2011.

De eigen ouders of verzorgers waren in twaalf gevallen de dader (drie in 2011) en hulpverleners maakten zich vijf keer schuldig aan misbruik, een daling van drie.

Het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk veel hoger omdat kinderen meestal niet over het misbruik durven te praten. Ongeveer 20 procent van de meldingen ging over voorvallen in eerdere jaren, zoals een jeugdige die aangeeft op jongere leeftijd te zijn misbruikt.

Rapporten

Uit eerdere rapporten van de Inspectie Jeugdzorg blijkt dat in 2009 en 2010 het aantal gerapporteerde meldingen vergelijkbaar was met 2012.

Woordvoerder Kees Paling van de inspectie legt desgevraagd uit dat 2012 alleen vergeleken kan worden met 2011, omdat toen gestart is met een nieuw beleid. Eerder werden alle meldingen van incidenten in het rapport van de inspectie opgenomen, terwijl sinds maart 2011 gefocust is op ernstige calamiteiten.