De provincie Groningen verzet zich hevig tegen het openbaar maken van 300 documenten rond de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven. Bij de rechter zien de bestuurders nieuwe gevaren van transparantie.

Dat bleek maandag tijdens een rechtszitting van Greenpeace tegen de provincie Groningen.

De milieuorganisatie probeert via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) nog zo'n 300 documenten over de bouw van een steenkolencentrale openbaar te krijgen. Voor een groot deel gaan die over geheim overleg dat de provincie met energiebedrijven RWE en NUON heeft gevoerd.

Tussen de stukken zitten volgens Greenpeace ook voor de steenkolencentrale ongunstige rapportages. Die zouden een negatiever beeld schetsen van de uitstoot van zwavel en stikstof dan uiteindelijk uit de stukken rond de vergunning blijkt. De energiebedrijven kregen de kans om de vergunningsaanvraag aan te passen.

Volgens de provincie is geen sprake van achtergehouden documenten waaruit een ander beeld zou kunnen ontstaan. De stukken rond intern en geheim overleg met NUON en RWE moeten geheim blijven. Dat zou gaan om intern beraad en dat mag volgens de landsadvocaat, die de belangen van de provincie Groningen behartigt. De rol van de energiebedrijven was vooral adviserend.

Nieuwe uitzonderingsgronden

De rechters waren kritisch op de constructie. Juist omdat NUON en RWE belang bij de vergunning hebben, vroegen zij lang door op de adviseursfunctie van de energiebedrijven, die niet onafhankelijk kan zijn. De rechters lieten merken moeite te hebben met de redenering en vragen zich af of de stukken niet openbaar moeten worden als de redenering van de landsadvocaat geen stand houdt. 

Hierop stelt de provincie dat ook voor documenten waarbij dat eerder niet het geval was, wordt gevreesd voor 'onevenredige benadeling'. Ze vreest dat 'bedrijfsgeheimen' van NUON en RWE kunnen uitlekken. Daarom zou openbaarmaking alsnog moeten worden voorkomen.

Weigering

Ook blijken er nog altijd documenten die uit de mailboxen van ambtenaren waren verdwenen, zoek te zijn. Dat komt volgens de landsadvocaat doordat de tijdelijke versies van rapporten zoveel ruimte op de server innamen. Volgens het bedrijf Digital Investigation is niet voldoende gezocht en zou naast de e-mailserver ook een andere server met bestanden moeten worden bestudeerd. 

Volgens de provincie is dat niet nodig, omdat er voldoende is gezocht naar bestanden en de zaak al te veel tijd heeft gekost. Aan de verplichting om de verloren documenten op te sporen is volgens de provincie voldoende tijd besteed.

Greenpeace zou de provincie overvragen door ook de laatste stukken te willen inzien. De provincie stelt dat met het openbaar maken van ruim 1300 stukken de belangrijkste documenten overhandigd zijn.