Exploitant EPZ wil niet dat Greenpeace inzage krijgt in een onderzoek naar de veiligheid van het reactorvat van de kerncentrale in Borssele. EPZ wil via een kort geding openbaarmaking van het document voorkomen.

Op verzoek van de toezichthouder, de Kernfysische Dienst, maakte EPZ een zogenoemde veiligheidstechnische beoordeling van het reactorvat. Aanleiding waren in de zomer van 2012 vastgestelde haarscheurtjes in de reactorvaten van twee Belgische kerncentrales, die daarna zijn stilgelegd.

Greenpeace mag het rapport deels inzien, aangezien het met succes een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur. Het ministerie van Economische Zaken besloot gedeeltelijk inzage te geven.

Het kort geding van EPZ tegen het ministerie wordt op 13 juni door de rechtbank in Breda behandeld.

EPZ liet eerder al weten niet in te stemmen met volledige openbaarmaking van het rapport, omdat sprake zou zijn van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Het gaat onder meer om informatie die door andere betrokken bedrijven vertrouwelijk aan EPZ beschikbaar is gesteld. Het ministerie heeft rekening gehouden met die zienswijze.