De kernreactor in Petten wordt binnenkort weer in bedrijf genomen. Vermoedelijk gaat dat rond 11 juni gebeuren.

''Vanaf die datum kan NRG weer voorzien in de wereldwijde vraag naar medische isotopen en wordt het nucleaire onderzoek voortgezet'', meldt de exploitant NRG dinsdag.

De reactor ligt sinds november stil nadat tijdens een onderhoudsbeurt een afwijking het koelwatersysteem werd ontdekt. Naar aanleiding daarvan is het systeem uitgebreid, waardoor controle en onderhoud makkelijker is. Daarnaast zijn alle risico's van de reactor in kaart gebracht.

Grondwater

Behalve de afwijking werd in november ook een verhoogde concentratie tritium waargenomen in het grondwater rondom de reactor. Aanleiding was een aangetaste leiding. De opruimwerkzaamheden zijn nog gaande.

Dagelijks wordt zo'n zesduizend liter water opgepompt en via het bedrijfsafvalwatercircuit afgevoerd. De leiding is vervangen.

Isotopen

De reactor in de Noord-Hollandse plaats is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldproductie van isotopen, die worden gebruikt om kanker te behandelen.

Met de reactor wordt al vijftig jaar gewerkt. Hij wordt vervangen door de eerste generatie Pallas-reactoren. Het is de bedoeling dat de nieuwe reactor in 2022 operationeel is.