Het water in de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel komt deze week nog iets hoger te staan dan eerder was voorzien. 

Volgens Rijkswaterstaat bereikt de Rijn bij Lobith vrijdag een hoogste stand van 13,75 meter boven NAP. Maandag schatte de dienst de hoogste stand nog 20 centimeter lager in.

Vanaf zaterdag gaat het rivierwater weer zakken. In het Zuid-Duitse stroomgebied van de Rijn bij Konstanz en Basel neemt de watertoevoer uit de Alpen al duidelijk af. Het duurt 3 tot 4 dagen voor het Rijnwater uit Zuid-Duitsland Nederland bereikt.

Rijkswaterstaat en de waterschappen verwachten geen problemen door de hoge waterstand. In de winter zijn dergelijke overstromingen van de uiterwaarden normaal. Het is wel bijzonder dat het in de zomermaanden gebeurt.

Pas als de waterstand boven de 15,00 meter boven NAP bij Lobtih dreigt te komen, gaan de waterbeheerders de dijken extra inspecteren.

Maaien

Waterschap Rijn en IJssel maait de uiterwaarden langs de grote rivieren dinsdag een keer extra om te voorkomen dat de hoge waterstand in de rivieren schade aanricht aan de dijken. Als het gras in de uiterwaarden hoog staat, blijft er veel drijfhout in hangen en dat kan door de stroming gaten slaan in de beschoeiing van de dijk.

Het schap heeft ook extra gemalen aangezet om de laaggelegen polders in het gebied droog te houden, aldus een woordvoerder. Dijkbeheerders controleren of er geen water onder de dijk door lekt.

Het werk aan de nieuwe Waalbrug bij Nijmegen ligt gedeeltelijk stil door het hoge water in de Waal. Een aantal bouwplekken bij en langs de brug staat al in het voor deze tijd onverwachte hoogwater.

Weidevogels

De hoogwatergolf die vanaf dinsdag de uiterwaarden langs de grote rivieren overspoelt, zal heel veel jonge weidevogels doden. Vogels als grutto's en kieviten hebben in deze tijd nesten. Jongen die nog niet kunnen vliegen zullen verdrinken, voorspelt natuurbeheerder ARK Natuurontwikkeling.

Ook andere dieren zoals jonge hazen en konijnen en tal van insecten zullen de zomerse hoogwatergolf niet overleven. Maar tegelijkertijd is het ''een gouden tijd'' voor paaiende brasems, karpers en snoeken, die graag in drassige oevers kuit schieten. Ook bijzondere vogelsoorten zoals de kwartelkoning en porseleinhoentjes genieten van het ondergelopen land, denkt ARK.

Het is de eerste keer sinds de grootschalige natuurontwikkeling langs de grote rivieren dat er sprake is van zomerhoogwater. Wetenschappers zijn volgens ARK erg nieuwsgierig naar wat de overstroming met de wilde natuur gaat doen.

Vee

In het Brabantse Woudrichem worden 19 paarden en 18 koeien 'binnendijks' gehaald. Volgens beheerder Bart Pörtzgen van Brabants Landschap is er geen haast geboden, maar moet het wel gebeuren.

De 37 dieren grazen de uiterwaarden kaal voor de natuurbeheerder. In hetzelfde gebied staat ook vee van boeren. Het gaat om 22 koeien en 3 paarden. Ook die worden naar veilige plekken gebracht. De eerste boer is daar zaterdag al mee begonnen. Pörtzgen verwacht dat dinsdagavond al het vee binnendijks staat.