Het vangen en vergassen van ganzen rond Schiphol mag van de bestuursrechter in Haarlem. Het is in het belang van de veiligheid van de luchtvaart.

De rechter besloot dit vrijdag in een zaak die de Faunabescherming had aangespannen tegen de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Deze week legde de bestuursrechter de vangst en het doden van ganzen tijdelijk stil tot de uitspraak. Noord-Holland, Utrecht en ook Zuid-Holland verleenden vorige week een ontheffing om in een straal van 20 kilometer rond Schiphol 5000 tot 10.000 ganzen te vangen en te vergassen met koolzuurgas (CO2).

Goed middel

De Faunabescherming vindt dat het vangen en vergassen van ganzen rond de luchthaven geen goed middel is om de populatie te verminderen. De organisatie meent dat daarvoor andere manieren zijn.

De bestuursrechter is het daar niet mee eens. Volgens de rechter is voldoende aangetoond dat het doden van de ganzen in een straal van 20 kilometer rond de luchthaven nodig is om het risico van aanvaringen met vliegtuigen te verminderen.