Een eerste poging van de woonwagenbewoners in Waalre om sloop van de loodsen en schuren op hun kamp via de rechter te voorkomen, is mislukt.

Ze verloren donderdag een kort geding dat ze tegen de gemeente hadden aangespannen.

De Raad van State overweegt donderdag dat de woonwagenbewoners niet gebaat zijn bij schorsing van het nieuwe bestemmingsplan, omdat dan oude regelingen van toepassing blijven die ook geen ruimte bieden voor de loodsen.

De woonwagenbewoners vestigen hun hoop op een bodemprocedure. De loodsen en schuren zijn jarenlang gedoogd. Ze zeggen dat de gemeente beloften over legalisering breekt.

2 Miljoen

Volgens het nieuwe bestemmingsplan moeten 16 grote loodsen met een totale waarde van zo'n 2 miljoen euro weg. De gemeente wil dat de bewoners zelf gaan slopen. Als ze dat niet doen, laat de gemeente dat doen. De kosten, die zijn geschat op zo'n 200.000 euro, worden dan in rekening gebracht bij de bewoners.

De woonwagenbewoners vrezen dat de gemeente snel wil gaan slopen omdat de eerste waarschuwingen zijn uitgedeeld.