Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer wil dat de Wet openbaarheid bestuur (Wob) zo snel mogelijk wordt afgeschaft.

Dat meldt de NOS.

De Wet openbaarheid bestuur maakt het mogelijk dat burgers documenten en rapporten kunnen opvragen bij ministeries en lokale overheden. De wet dwingt de overheid tot openbaarheid.

Volgens Brenninkmeijer wordt de Wob nu "oneigenlijk gebruikt". Hij maakt zich vooral zorgen over misbruik door zogenoemde spookaanvragen.

De ombudsman denkt dat veel burgers hopen een dwangsom te innen als gemeenten niet snel genoeg op hun verzoek reageren. Overheden moeten binnen zes weken op een Wob-verzoek reageren. Gebeurt dit niet dan kan de aanvrager een dwangsom eisen oplopend tot 1260 euro.

Brenninkmeijer wil dat de Wob vervangen wordt door een wet waarmee alle overheidsinformatie, met uitzondering van geheime documenten, openbaar wordt gemaakt.